[rev_slider sslider]
 
 

Kudelstaart is ontstaan in een veenontginning. Het heette aanvankelijk Schonedorp en wordt in 1238 voor het eerst in een schriftelijke bron vermeld. In 1252 wordt het ook bekend onder de naam Kudelstaart. Hieraan ligt een machtsstrijd ten grondslag tussen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht. Na arbitrage wordt het gebied tussen hen beiden verdeeld. Het Utrechtse deel maakte deel uit van de proosdij van Sint Jan te Utrecht. Kudelstaart lag in die tijd noordelijker dan nu, ongeveer op de plaats van het huidige Vrouwentroost bij Aalsmeer. Hier stond ook de kerk.

In 1724 wordt de ambachtsheerlijkheid Kudelstaart verkocht aan de stad Amsterdam. Die krijgt daarmee de controle over de weg naar Leiden. Per 1 januari 1812 wordt het Hollandse deel van Kudelstaart bij Aalsmeer gevoegd en op 29 juni 1820 het Stichtse deel. In 1870 wordt het meer zuidelijke deel van de bebouwing Kudelstaart genoemd; het oorspronkelijke Kudelstaart heet vanaf dan Vrouwentroost. In dat jaar wordt ook de katholieke kerk gebouwd, die het dorpsbeeld nog steeds bepaalt

Genoeg over de geschiedenis van Kudelstaart. Dit jaar, 2015, bestaat Kudelstaart 777 jaar. Een verjaardag die wij niet zomaar voorbij kunnen laten gaan! Vandaar dat in de week van 14 t/m 21 juni er allerlei activiteiten in ons dorp worden georganiseerd onder de naam Kudel777.

Deze week wordt een week van en voor Kudelstaarters. Waar de meeste feestweken plaatsvinden op een centrale plek in een tent, is er nu gekozen voor een decentrale opzet met festiviteiten op meerdere plaatsen in ons dorp. Zie voor de informatie de kalender op deze website.